CWS
Toon me alle vacatures van CWS!

Ontwikkeling bij CWS

CWS zoekt vakmensen op allerlei vakgebieden.

Op alle afdelingen en in elke functie is aandacht voor opleiding en training. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat voorop bij CWS!

Met alle medewerkers vindt tweemaal per jaar een functioneringsgesprek plaats, waarin concrete doelstellingen en afspraken worden vastgesteld. Een vast onderdeel van deze gesprekken is de persoonlijke ontplooiing van de medewerker. Voor medewerkers die willen doorgroeien en zich verder willen ontwikkelen worden individuele ontwikkelingsprogramma's samengesteld.

Veel opleidingen worden intern verzorgd, zoals introductietrainingen, technische opleidingen, communicatieve vaardigheden, traineeprogramma’s, etc. Voor deze opleidingen zijn alle nodige faciliteiten aanwezig. Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd diverse externe opleidingen te volgen, die aansluiten bij hun behoefte en passen bij hun huidige of toekomstige functie. Voorbeelden hiervan zijn; vervolgopleidingen voor managers, talencursussen en opleidingen voor het groot rijbewijs.

Wij zijn een organisatie die graag investeert in jouw verdere ontwikkeling. Het zij via de internationale concern academie of via externe partijen. We willen voor iedere medewerker de beste condities, ongeacht de positie. Immers, alleen door te werken met goed gemotiveerde en goed opgeleide mensen kunnen we onze doelen bereiken.

Wie hogerop wil, krijgt dus alle kans. Bij CWS werken veel managers die als medewerker zijn gestart en door opleidingen en hun voorbeeldfunctie zijn doorgegroeid. Ook is het mogelijk om op hetzelfde niveau van functie te veranderen.