CWS
Toon me alle vacatures van CWS!

Disclaimer

Deze privacy verklaring geeft weer hoe CWS Nederland B.V. omgaat met persoonsgegevens die via de website werkenbijcws.nl worden verkregen. Deze website wordt beheerd door CWS Nederland B.V. CWS houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Privacy & Solliciteren
Via werkenbijcws.nl is het mogelijk om te solliciteren op openstaande vacatures van CWS Nederland B.V. CWS onderschrijft de NVP sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Als sollicitant heb je recht op:

  • Een eerlijke kans op aanstelling
  • Informatie
  • Privacy
  • Een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
  • Een doelmatige sollicitatieprocedure
  • Toegang tot een geschillenregeling


Bij een gerichte of open sollicitatie via de website komen uw persoonlijke gegevens terecht bij geautoriseerde functionarissen van de afdeling binnen CWS waarbij u solliciteert. Zij gebruiken uw gegevens in het kader van de werving en selectie van nieuw personeel. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven, tenzij de CWS daartoe wettelijk verplicht is.

Uw sollicitatie en de daaropvolgende correspondentie worden vastgelegd. Ook deze informatie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen van het bedrijfsonderdeel waarbij je gesolliciteerd hebt.

Algemene gegevens, zoals het aantal bezoekers en hits per pagina, kunnen we gebruiken voor managementinformatie.

Wijzigingen privacy statement
CWS Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.